Stel cookie voorkeur in

Ziekmeldingen

Iedere dag controleert de leerkracht of alle kinderen aanwezig zijn. Als een kind niet op school kan zijn vanwege ziekte of andere gewichtige omstandigheden, verwachten wij van ouders dat zij dit aan school doorgeven. Dit kan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur.

Indien een kind afwezig is en er geen ziekmelding ontvangen is, neemt de administratief medewerker contact op met de ouders.