Stel cookie voorkeur in

Ons onderwijs

Wij bieden onze leerlingen een breed aanbod, maar in de kern rust ons onderwijs rust ons onderwijs op 4 pijlers:

  • De beste elemeneten uit verschillende onderwijsstromingen
  • Ontdekkend/onderzoekend leren
  • Verbindend leren
  • Thematisch werken

 

Het beste uit verschillende onderwijsstromingen

Wij hebben de beste/mooiste elementen uit verschillende onderwijsstromingen gehaald, aangevuld met alles wat in onze ogen nodig is voor goed, volledig en rijk onderwijs.

Zo leren we met en van elkaar. Dit komt tot uiting in onze combinatieklassen. Dit vergroot tevens flexibiliteit en sociale vaardigheden van leerlingen.

Het dragen van verantwoordelijk, primair voor het eigen leerproces, vinden wij belangrijk. De basisschool is tenslotte de start in de route naar zelfstandigheid. Het kiesbord bij de kleuters en vanaf groep 3 de weektaak, dragen hieraan bij.

Ontdekkend/onderzoekend leren

Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken, creëren we een uitdagende leeromgeving. Een omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden te gaan ontdekken en proberen, wetende dat daarbij fouten maken een belangrijk onderdeel is om te groeien.

Verbindend leren

In de acht jaar dat kinderen op ’t Panorama zitten willen we de kinderen van alles leren en meegeven. Natuurlijk alle basiskennis op het gebied van als taal, rekenen, etc., maar ook willen we ze helpen ontwikkelen van allerlei vaardigheden. Denk hierbij aan omgaan met conflicten, ICT-vaardigheid, communicatieve vaardigheden, presentatievaardigheden en nog veel meer…

Alle vakken en het werken aan vaardigheden kunnen we natuurlijk één voor één behandelen. Echter, door al de verschillende pijlers van ons onderwijs te combineren (verbinden), krijgen kinderen een rijker aanbod, kunnen we het makkelijker koppelen aan het toepassen in de praktijk en kunnen kinderen meer leren/ontwikkelen in de acht jaar op ’t Panorama. En mogelijk het belangrijkste: het onderwijs gaat "leven" voor de leerlingen!

Voor sommige kinderen is deze verbinding zelf essentieel voor hun leerproces.

Thematisch werken

Omdat wij geloven in de kracht van het verbindend leren, werken wij thematisch. Dat bekent dat wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, etc., thematisch worden aangeboden en veelal zijn verweven met het leren van de basisvakken en aanleren van vaardigheden.

 

 

21e eeuwse vaardigheden

In het verlengde van deze vier pijlers, is ons doel om de kinderen te laten groeien wat betreft de 21e eeuwse vaardigheden (21st Century skills). De 21e eeuwse vaardigheden is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. We weten niet exact waar we kinderen voor opleiden (Welke banen zijn er in 2040?), maar we kunnen kinderen wel vaardigheden meegeven die ze sowieso nodig zullen hebben en die hen helpen om te gaan met een snel veranderende samenleving.