Stel cookie voorkeur in

Extra aandacht

Als onze inschatting is, dat een leerling extra aandacht nodig heeft, gaan wij in gesprek met ouders. Samen kijken we naar de behoeften en passende stappen. Hieronder informatie over hoe wij dit vormgeven op 't Panorama:

Interne begeleiders (IB)

Ons doel is aansluiten bij de behoeften van ieder kind. En omdat ieder kind anders is, betekent dat dat we een breed scala aan mogelijkheden hebben om hierbij aan te sluiten. Dit aanbod van extra aanbod wordt ook wel de zorg genoemd, en dit is de verantwoordelijkheid van de intern begeleiders. Op 't Panorama hebben wij twee intern begeleiders: Annette de Ruig (groep 1 t/m 4) en Ineke Menger (groep 5 t/m 8).  Zij begeleiden trajecten, ondersteunen leerkrachten, hebben contacten met externe instanties en ouders kunnen met vragen altijd bij hen terecht.

Differentiatie in de klas

In de klas differentieert de leerkracht al naar de behoefte van de leerlingen. Heeft een kind extra begeleiding nodig, of kan het juist wat sneller door de stof heen? de leerkracht past het programma daarop aan.

Arrangementen

Leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden besproken in ons externe zorgteam waarin expertise aanwezig is vanuit het samenwerkingsverband ”PassendWijs”. Ouders zijn hierbij aanwezig. Samen met leerkracht, ouder en expertisegroep (orthopedagoge, wijkcoach, schoolverpleegkundige en de intern begeleiders)  bespreken wij welke zorg nodig is voor dit kind. 

In dit zorgteam wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor een arrangement. De leerling krijgt dan tijdens schooltijden passende begeleiding van een specialist, zoals een remedial teacher (RTer). Deze ondersteuning wordt betaald vanuit de zorggelden van de school.

Impulsen

Soms hebben kinderen meer nodig dan de differentiatie die in de klas geboden kan worden, maar ze voldoen niet aan de voorwaarden voor een arrangement. Dit kan zijn op cognitief gebied, qua gedrag, maar bijvoorbeeld ook wat betreft het aanleren van een passende werkhouding.

Kinderen met deze behoeften worden besproken in het interne zorgteam (IB en directeur). Zij kunnen dan in aanmerking komen voor zogenaamde impulsen. Een impuls is begeleiding door een specialist (RTer) tijdens schooltijden op een specifiek gebied. Het doel hiervan is om de leerling binnen een afgebakende tijdperiode te begeleiden, zodat deze weer kaan "aanhaken" bij (het niveau van) zijn/haar klasgenoten. Impulsen worden ingezet in overleg met ouders, maar geregeld en betaald door de school.

Ontdekkingsreizigers/plusklas

Op 't Panorama zitten ook veel leerlingen die bovenop het regulier aanbod, extra uitdaging kunnen gebruiken. Voor hen is er de "ontdekkingsreizigers". Een extra aanbod tijdens lestijd met uitdagende opdrachten waarmee ze aan het denken en soms filosoferen worden gezet.

Ook kunnen leerlingen (beperkt) meedoen aan de plusklassen, georganiseerd vanuit het voortgezet onderwijs.