De vijf waarden van ‘t Panorama

’t Panorama heeft vijf waarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als medewerkers. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat ’t Panorama verstaat onder Interconfessioneel onderwijs en hetgeen zij verwacht en biedt aan de medewerkers en ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. 

 

Verwondering

Onder verwondering verstaan wij: het bewust leren kijken en je laten verrassen door de kleine, gewone dingen om je heen.  We stimuleren een nieuwsgierige houding door middel van het stellen van vragen en het creëren van een uitdagende leeromgeving. We staan open voor vernieuwing en ontwikkeling.

De kinderen leren, zien en genieten van de natuur en cultuur. De opgedane ervaringen worden met elkaar uitgewisseld om zo onszelf, elkaar en de wereld beter te leren kennen en te waarderen.

 

Ruimte geven

Elk mens is anders. Ieder heeft zijn eigen talenten, levensvisie en achtergrond. Wij willen elkaar de ruimte geven door ieders eigenheid en levensovertuiging te leren kennen en te respecteren. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek en staan stil bij verschillende ideeën, meningen en godsdiensten, waarbij we de christelijke godsdienst als uitgangspunt nemen.

 

Integriteit

Deze karaktereigenschap houdt in dat we betrokken, eerlijk en oprecht zijn en we staan achter onze keuzes die we bewust maken. We zijn betrouwbaar, hebben geen verborgen agenda en we houden ons aan afspraken.

 

Veiligheid

Op ’t Panorama kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn. Zij voelen zich veilig en erkend door het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van onderlinge meningsverschillen. We luisteren bewust en blijven met elkaar in gesprek.

 

Verantwoordelijkheid

Iedereen op school is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en gedrag. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de school en haar omgeving.