Visie

’t Panorama biedt kinderen en medewerkers een veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door het vermogen je te kunnen inleven in de ander, door te luisteren en door te genieten van elkaar.
Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving door middel van heldere afspraken en een voorspelbare dag en/of weekindeling.
 

’t Panorama biedt kinderen en medewerkers optimale ontplooiingskansen

Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken creëren we een uitdagende leeromgeving. We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkellen en die de talenten van de kinderen en medewerkers zichtbaar maakt en verder ontwikkelt.
Het aanbieden van gedifferentieerde leeractiviteiten biedt onderwijs passend bij de talenten van de kinderen.
Om de betrokkenheid bij het eigen leren te vergroten kunnen de kinderen en medewerkers keuzes maken voor activiteiten waar de belangstelling ligt.
We leren van elkaar door samen te werken en ervaringen uit te wisselen over het individuele en gezamenlijke leerproces. Verschillende leerstijlen worden herkend en de leeractiviteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan de leerstijl van het betreffende kind.
 

’t Panorama staat open voor, en wil leren van, informatie uit de omgeving

We laten ons inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van cursussen en individuele studies. Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden, staan wij open voor de mening en ervaringen van ouders door middel van het organiseren van ouderavonden en het met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp
 

2- jarige groeperingsvorm

Wij werken met een 2-jarige groeperingsvorm, dat wil zeggen dat er in een groep altijd twee jaargroepen zijn opgenomen. Vanuit organisatorische- en pedagogische doelen hebben wij hier bewust voor gekozen.
In een 2-jarige groeperingsvorm kunnen de kinderen zich in een bredere leeromgeving ontwikkelen. Ze spelen en werken met jongere of juist oudere kinderen. Daarnaast vindt er jaarlijks een verandering van rol plaats. Het eerste jaar zijn de kinderen jongste, het volgende jaar oudste. Het jaarlijks wisselen van de groepssamenstelling voorkomt vaste patronen en rollen in een groep.
In een 2-jarige groeperingsvorm kunnen wij de schommelingen in de groei van de school organisatorisch beter opvangen