Steunstichting 't Panorama

Steunstichting 't Panorama is opgericht na de fusie in 1995. De school beschikte toen over een som geld die de Steunstichting nu beheert. Per jaar mag 10% van deze gelden aangevraagd worden voor projecten met een educatief doel. Dit geld wordt altijd ten gunste van de leerlingen ingezet. Aanvragen kunnen worden ingediend door iedereen die betrokken is bij ‘t Panorama. De aanvragen worden door de OKG (ouderklankbordgroep) getoetst en vervolgens voorgelegd aan de leden van het bestuur van de Steunstichting

 

Voorzitter
Mark Dessing ( ouder van Freek en Stijn Dessing)
Penningmeester
Arno Vonk (ouder van Laura & Emma Vonk)
Lid
vacature