Oudervereniging

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op onze school. De ouders van kinderen op 't Panorama zijn lid van de Oudervereniging.

 

Onze Oudervereniging wil bijdragen aan een klimaat op school waarin kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Eenmaal per jaar (in september) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden (ALV). Daarin wordt verslag gedaan over de activiteiten van het afgelopen jaar, de planning van het komende jaar en de financiële positie. Ook worden de leden van de verschillende commissies benoemd tijdens deze ALV. Hier bent u als lid van harte welkom.
 
De Oudervereniging heeft twee onderdelen die handen en voeten geven aan de activiteiten van de Oudervereniging.
 

1. De Activiteitencommissie 

Deze groep enthousiaste ouders organiseert samen met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school, zoals de kerstviering en het jaarlijkse feest. Vanzelfsprekend kan dit niet zonder de helpende hand van andere ouders. Door het jaar heen ontvangt u oproepen hiervoor via een brief of de Info. 
 

2. De ouderklankbordgroep 

De ouderklankbordgroep is een klankbord voor de directie van de school en houdt zich vooral bezig met lange termijn zaken, zoals het schoolplan, het formatieplan, de begroting, veiligheid, verkeer, PR, enz. 
 
Om praktische redenen vormt de Ouderklankbordgroep tevens het bestuur van de Oudervereniging 
 
Voorzitter

Mark Dessing (ouder van Freek KBC en Stijn OBB Dessing)

sc@bspanorama.nl