OKG (ouderklankbordgroep)

 

Hierbij willen wij ons graag aan alle ouders voorstellen.
 
Sinds begin 2011 bestaat de ouderklankbordgroep. Wij zijn een groep ouders die vanuit betrokkenheid en gedrevenheid samen met de directeur, meedenken over allerlei onderwerpen die de school en onze kinderen aangaan. Wij  adviseren hem namens de ouders bij het operationaliseren van de visie, de vertaling van de identiteit naar een sterk imago en een passende interne uitvoering van het onderwijs. Binnen de beleidscyclus van de school heeft de ouderklankbordgroep een beleidsadviserende taak en zijn wij sparringpartner voor de directeur.en het team.
De ouderklankbordgroep bestaat uit leden voorgedragen door ouders. Het College van Bestuur van Fluvius vraagt eenmaal per jaar aan de ouderklankbordgroep hun mening over de gang van zaken op de school. Het gaat dan over organisatie, onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, identiteit en imago.
Mocht je vragen hebben, onderwerpen willen aandragen of mee willen doen, dan kun je ons altijd aanspreken. Graag zelfs! We zijn te vinden op het schoolplein tijdens de breng- en haalmomenten van onze kinderen. Je kunt ons ook een bericht sturen via okg@bspanorama.nl . Vermeld dan ook het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent, zodat we telefonisch contact met je kunnen opnemen.
 
Tot horens!
 

 Voorzitter
Mark Dessing (ouder van Freek en Stijn  Dessing)

okg@bspanorama.nl

 
Leden
Martiene van Dis (ouder van Jasper van Dis)
Eveline de Bruijn (ouder van Merel en Wieger Hack )
Harold Verhoeven (ouder van Claartje en Fleur Verhoeven)
Lobke Koster (ouder van Mette en Wiske Rijks)
Mette Spruit (ouder van Julius van Wezenbeek)
Natasja Kapitein (ouder van Daan, Anne en Renske Kapitein)
Arno Vonk (ouder van Emma Vonk)

 
 

 

 

 

 

 

 V.l.n.r. Mark Dessing, Caroline Termaat, Martiene van Dis, Eveline de Bruijn.