AC (activiteitencommissie)

De Activiteitencommissie is een groep van enthousiaste ouders en teamleden. Deze groep organiseert allerlei activiteiten op school zoals het Beginfeest, Sinterklaas, de Kerstviering, sportdagen, schoolreisjes enz. Ook het verzorgen van attenties van ouders bij afscheid of jubilea behoort tot de werkzaamheden. 
 
De commissie verwerkt de vijf waarden (verwondering, ruimte geven, integriteit, verantwoordelijkheid en veiligheid) die ‘t Panorama heeft geformuleerd en die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als medewerkers in de evenementen. Ook wordt er bij de organisatie van elke activiteit nadrukkelijk rekening gehouden met de diverse leeftijdscategorieën, zodat aan de verschillende behoeften van de kinderen invulling gegeven kan worden.
 
De activiteiten worden gefinancierd door de vrijwillige bijdrage van de ouders. Eenmaal per jaar wordt u als ouder door middel van de ‘t Panorama info (twee wekelijkse nieuwsbrief) gevraagd een bijdrage te leveren. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op basis van de jaarlijkse begroting van de verschillende activiteiten.
 
Gemiddeld wordt er eenmaal per zes weken vergaderd, om de komende activiteiten te plannen, taken te verdelen en ideeën te delen. Maar ook om de activiteiten te evalueren en de financiën te beheren. Zo is het streven de kwaliteit van de activiteiten hoog te houden en zo effectief en efficiënt mogelijk te werken in samenwerking met het team en diverse andere ouders.
 
Op deze site onder de kopjes kinderen en nieuws kunt u foto’s bekijken van de activiteiten. Mocht u een vraag, opmerking of idee hebben over de activiteiten dan staan wij daar altijd voor open. U kunt een briefje in ons postvakje leggen (koffiekamer) of per e-mail contact met ons opnemen.
 

 

Voorzitter
 Leden             

Joris Vos

ac@bspanorama.nl

 

Penningmeester

Jelle Olijhoek

 

Maarten Raaymakers 
Michèle Wilton
Carma Schaafsma
Babette Kuijpers
Martine Blikkendaal
Sanneke Blikkendaal
Meera Limpens
Heidi Peeters
Jan Willem Kok
Astrid Donders

Leerkrachten

Jacqueline van der Molen

Annette de Ruig